Bruxelles, 15 martie – Într-un pas semnificativ către consolidarea cooperării transfrontaliere în domeniul sănătății, Consiliul European și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu privind înființarea Spațiului European al Datelor de Sănătate (EHDS). Această inițiativă ambițioasă își propune să faciliteze accesul la datele de sănătate și să promoveze schimbul de informații între statele membre, îmbunătățind astfel calitatea asistenței medicale și cercetarea în Uniunea Europeană.

EHDS va permite pacienților să acceseze și să gestioneze propriile date de sănătate într-un mod sigur, indiferent de locul în care se află în UE, asigurând în același timp protecția datelor și confidențialitatea. În plus, sistemul va stimula inovația în domeniul sănătății digitale, permițând dezvoltarea de noi aplicații și servicii care pot utiliza aceste date pentru a oferi îngrijiri personalizate și pentru a sprijini cercetarea medicală.

Acordul provizoriu marchează finalizarea negocierilor intense și deschide calea pentru etapele finale de aprobare de către ambele instituții ale UE. Odată pus în aplicare, EHDS va reprezenta un pilon central al unei Uniuni Europene a Sănătății mai puternice și mai reziliente.

Detaliile tehnice și logistice ale implementării EHDS vor fi elaborate în lunile următoare, cu un accent deosebit pe securitatea datelor, interoperabilitate și accesul echitabil pentru toți cetățenii UE. Acest acord subliniază angajamentul continuu al Uniunii Europene de a utiliza tehnologia digitală pentru a îmbunătăți sănătatea și bunăstarea cetățenilor săi.